Hygiëne2020-09-05T11:12:32+02:00

EEN COMPLEET AANTAL PRODUCTEN VOOR UW BESCHERMING

Luchtreiniger – met een luchtfiltersysteem TPA – die partikels tot 0,0146 µm tegenhoudt! (14,6 nanometer) en bio-elementen vernietigd met een grootte die anti-covid-19 gecertificeerd is

De Q3 stelt het volgende voor :

 • een voorfilter
 • een ‘generator pole’ die de gefilterde partikels positief zal laden
 • vervolgens een kamer geladen tot 20.000-40.000 volt die de virussen en bacteriën doodt
 • daarna een negatief geladen collector die de positieve ladingen opvangt
 • en ten slotte een katalytisch systeem die de geuren filtert.

Werkingsschema :

Deze luchtreiniger maakt het mogelijk om 350 vierkante meter lucht per uur te zuiveren !

Technische specificaties :

 • Toepassingsgebied: 30-40 m² ( = standaard tandheelkundige ruimte)
 • 220 V
 • 55 Watt
 • 10,7 kg
 • 65 × 30,6 × 31,6 cm

Er bestaat ook een model Q7 voor grote open lokalen dat 850 vierkante meter per uur filtert : € 1059 zonder btw

Gedetailleerde documentatie

Samen met een universitair onderzoeksteam en de ziekenhuizen hebben wij een integrale bescherming voor het gezicht ontwikkeld (anti-Covid-19) dat zowel mond, neus EN ogen beschermt.

Het principe van de integrale gezichtsbescherming anti-Covid-19 voor tandartsen is zichtbaar op het schema hieronder :

 • een speciaal duikmasker Subea Easybreath van Decathlon
 • een speciale adapter tussen het masker en de filter die een ademhalingsflux in één richting mogelijk maakt
 • een dubbele adapter om 2 filters parallel te gebruiken
 • 1 of 2 chirurgische filters, “absoluut” electrostatisch, die regelmatig vervangen kunnen worden

De eigenschappen van deze integrale gezichtsbescherming specifiek voor de tandarts zijn :

 • Hermetische afsluiting van het gezicht, inclusief mond, neus en ogen, waardoor aanraking van het gezicht, zelfs onbewust, onmogelijk wordt
 • Ultrahoge efficiënte filter van 99,9 % beter dan deze van een FFP2 masker (95%) en zelfs beter dan een FFP3 masker (99,5 %)
 • Betere dichtheid dan een FFP2 masker (8%), zelfs dan een FFP3 masker (2%) gezien de basisfunctie als snorkelbril
 • Zeer groot gezichtsveld dankzij het panoramisch vizier van dit innovatieve masker
 • Controle van de ademhalingsflux die afgeleid wordt zodat de filter droog blijft met volgende voordelen :
    1. comfortabele ademhaling de hele dag lang
    2. verlenging van de effectieve duur van de filter (heel belangrijk nu)

Zie hierover onze Facebookpagina (FR) : www.facebook.com/alldigitalindental

 • Lage kostprijs door de belangrijkste basisstukken : een standaard duikmasker en standaardfilters van hoge kwaliteit voor de ziekenhuissector

De validering van dit masker, veel efficiënter dan een FFP2 masker, werd “in vitro” gerealiseerd in het ziekenhuismilieu.

3 positieve punten bij het langdurig dragen  :

 • draagcomfort zowel wat betreft druk als gewicht
 • gemak van ademen door de filterende cel
 • geen gezichtsbeperking door bijv. damp

Beschrijving van de totale gezichtsbescherming anti-Covid-19 voor tandartsen

Basiskit bevat:

 • 25 steriele filters voor 50 werkdagen
 • een adapter tussen masker en filter
 • dubbele adapter om 2 filters te plaatsen in sommige gevallen (zie opmerking m.b.t. filters)

Er zijn 3 versies van de kit verkrijgbaar :

 • zonder masker voor tandartsen die er al een hebben : 104 euro, excl btw, incl. levering
 • masker Large : 128 euro, excl btw, incl. levering
 • masker Medium : 128 euro, excl btw, incl. leverin

Hoe bestellen ?

 1. Geef de maat door die u bepaalt aan de hand van de beschreven procedure “vragen en antwoorden” hieronder.
 2. Ga naar onze Facebookpagina facebook.com/alldigitalindental, waar u leest
 • hoeveel onderdelen beschikbaar zijn
 • hoeveel filters geleverd worden bij de startkit en nadien bij een nieuwe bestelling
 • alles wat betreft de evolutie van het materiaal, kostprijs en bestellingsprocedures
 1. indien op dit ogenblik geen andere info voor andere procedure, ga naar https://adnd.eu/contact/

En bezorg ons volgende info :

 • het aantal gewenste kits per maat volgens het aantal tandartsen in uw praktijk
 • leveringsadres
 • facturatiegegevens

Alle partijen betrokken bij het op punt stellen en de verkoop van dit masker dringen aan op uitsluitend professioneel gebruik en slechts 1 kit per persoon. Dit om de productielijnen en de bevoorrading niet extra te belasten, gezien de grote vraag.

Beschikbaarheid van Decathlon Easybreath-masker anti-Covid-19 voor tandartsen

Ter info : Decathlon heeft de verkoop van dit model masker stopgezet, ook op de website, om de stock volledig ter beschikking te laten van de medische sector.

Wij kregen de toestemming van de professionele cel van Decathlon om partijen maskers te kopen voor de dentale sector.

We vernemen dat andere medische sectoren, naast ziekenhuizen en paramedici, ook interesse hebben voor dit masker.

Decathlon vreest dat ze waarschijnlijk niet aan de volledige vraag zullen kunnen tegemoetkomen.

Vandaar 2 belangrijke opmerkingen :

 • Ons werd gevraagd onze verantwoordelijkheid te nemen en geen maskers voor niet-tandarts gebruik te leveren. Wil correct zijn en het spel meespelen ? Bestel enkel wat u nodig heeft.
 • Decathlon zal pro rata de vraag en de beschikbare stock leveren, na prioriteit aan de ziekenhuissector. Aangezien ze zich verwachten aan een stijging van de vraag, stellen wij voor te anticiperen op uw heropstart en u zo snel mogelijk te bevoorraden.

Ga naar www.facebook.com/alldigitalindental (FR) om op de situatie op de voet te volgen.

Opmerking over de filters :

De filterfabrikant is Europees en draait momenteel aan 140% van zijn maximale productieritme door de grote vraag van de ziekenhuissector.

Net zoals Decathlon zijn ze niet georganiseerd voor de detailhandel.

Daarbij komt dat het conditioneren van filters in grote hoeveelheden voor de ziekenhuizen momenteel problemen geeft. De evolutie van deze situatie kan u volgen op onze Facebookpagina; op die manier blijft u op de hoogte van de inhoud van de startkit en bijkomende bestellingen.

Over adapter en koppelstuk

Met de standaardadapter geleverd bij de startkit kan een filter op het masker gemonteerd worden. Het ademhalingscomfort met 1 filter werd als voldoende bevonden in Hospitaal Saint-Pierre, bij een gemiddelde inspanning met spirometer.

Het is mogelijk dat sommige tandartsen, hetzij met beperkte ademhaling, hetzij met heel sterke ademhaling, na enige tijd dragen van het masker, een zekere moeheid ondervinden om te ademen door de filter. In dat geval kan de dubbele adapter gebruikt worden waardoor 2 filters terzelfdertijd op het masker kunnen aangesloten worden.

Natuurlijk verhoogt dit het verbruik van filters, wat juist nu problematisch is (zie Facebookpagina). Gebruik deze dubbele adapter dan ook enkel na voldoende uw ademhalingscomfort getest te hebben met 1 filter in deze periode van pandemie; dit om overconsumptie te vermijden.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Hoe kan u ons contacteren ?2020-05-14T12:00:54+02:00

Als u vragen of opmerkingen heeft : maak gebruik van de contactpagina op onze website. Op onze Facebookpagina kunnen geen berichten gepost worden.

Een aantal organisaties zijn ook bereid gevonden deze informatie te verspreiden. Verspreid ons product uitsluitend in uw professionele omgeving.

Hoe de maat van uw masker doorgeven ?2020-05-17T09:14:13+02:00

Voor het hermetisch afsluiten op uw gezicht bestaan er 3 groottes :  small-medium-large.

Zie hieronder hoe u de juiste maat bepaalt :

Aanpassing van het masker voor een langdurige en comfortabele ademhaling2020-05-14T12:01:49+02:00

Zie foto met de 2 openingen om te blokkeren.

Er wordt een afdrukmateriaal voorgesteld dat gemakkelijk kan weggenomen worden indien u dit masker later voor een ander doel wil gebruiken.

Hoe het masker goed aanbrengen ?2020-05-14T12:02:08+02:00

Zie : https://www.youtube.com/watch?v=nYyomVmIUSE

Wij raden aan :

 • uw masker te dragen met zo weinig mogelijk spanning voor langdurig maximaal gebruik
 • uw masker zo hoog mogelijk te dragen qua comfort voor de neus

Zet nu het masker op, blokkeer de luchtinstroom ter hoogte van de filter met uw hand en adem in. Het masker moet tegen uw gezicht plakken. Als u de lucht hoort “fluiten” is er een lek in de dichtheid.

Hoe het masker onderhouden ?2020-05-14T12:02:30+02:00

Zie hieronder video voor het eerste gebruik.

https://youtu.be/uxMlSm9YEP8

Bij ontvangst van de kit raden wij u aan het masker en de 2 adapters volledig te desinfecteren. Filters zijn steriel en individueel hermetisch verpakt. Hier hoeft niets te gebeuren.

Wat als u een baard heeft ?2020-05-14T12:02:49+02:00

Dit soort masker vindt steun over het hele gezicht met grote dichtheid, aangezien dit initieel een snorkelmasker was. De dichtheid is veel groter dan bij een FFP2 masker (met 8% toegestane niet-gefilterde instroom).

Een snor is geen probleem.

Bij een baard daarentegen kan er een probleem van dichtheid zijn. U kan dit makkelijk zelf controleren. Zet het masker op, blokkeer de luchtinvoer en adem in. U zal onmiddellijk kunnen constateren of u al dan niet uw baard moet trimmen.

Wat als u gewoonlijk een bril draagt ?2020-05-14T12:03:09+02:00
 • ofwel zet u de bril af
 • ofwel schakelt u over op lenzen. Er bestaan tegenwoordig heel performante en comfortabele lenzen die u dagelijks kan vervangen. Sommige lenzen corrigeren astigmatisme, andere zijn bifocaal.
 • ofwel koopt u een montuur specifiek voor het dragen van een masker en vraagt u de optieker uw correctieglazen erop te plaatsen

Bijv. https://protecthoms.be/nl/kit-monture-fixation-lunettes-masque-3m-7000.html…..

 1. Ofwel vervangt u de brilveren door een neopreen band, zoals de brillen bij het leger bij gebruik met een gasmasker
  • De montuur mag niet breder zijn dan 125mm, inclusief scharnieren.
  • Wat de band betreft, neem bij voorkeur neopreen specifiek voor duikbrillen want deze zijn lichtjes elastisch en comfortabel door hun breedte.
  • U kan deze aanpassen achteraan door er een knoop in te leggen of er een plooitje in te naaien.
  • Voor verzienden of mensen met lichte positieve correctie, bestaat er een reeks goedkope leesbrillen die men overal vindt. Zorg ervoor dat deze bril voldoet aan alle vorige richtlijnen.
  • Ziehier 2 foto’s waarop u ziet hoe de transformatie kan gebeuren.
  • De kleefstof die gebruikt werd is cyanoacrylaat.
  • In geval van een bril met grote glazen, gebeurt het vaak dat er een breuk is tussen het compartiment ogen en het compartiment neus-mond; dit veroorzaakt het binnenkomen van vochtige lucht in het vizier tijdens de uitademing. Gebruik hiervoor een antifog product aan de binnenkant van het vizier.

 1. Ofwel verwijdert u de 2 veren van de bril en plaatst het frontale deel rechtstreeks in het masker, voor de dichting.

Het beste resultaat wordt bereikt met een montuur van 145 mm breed, scharnieren inbegrepen (voor masker M/L) en met plastieken steunblokjes.

De montuur past perfect in het compartiment van het vizier. Als uw montuur metalen steunblokjes heeft, kan u die knippen of plooien, zoniet moet u de montuur té hoog plaatsen in het masker.

Wat als u gewoon bent van met een loupebril te werken ?2020-05-14T12:03:26+02:00

Dit wordt momenteel onderzocht. Volg alles daarover op onze Facebookpagina.

Wanneer de filters vervangen ?2020-05-14T12:03:52+02:00

In de ziekenhuizen met respirator worden de filters dagelijks vervangen d.w.z. om de 24 uren.

In vergelijking : een filter in de tandartsenpraktijk heeft een levensduur van 2 tot 3 dagen vooraleer 24 uren gebruik bereikt zijn.

Maar de lucht in een tandartspraktijk bevat een nevel die geen enkele equivalent heeft in het hospitaalmilieu.

Bijgevolg wordt er aangeraden de filter om de 2 opeenvolgende werkdagen te vervangen of na een onderbreking van meer dan 1 dag.

Transpiratie en waas2020-05-14T11:59:38+02:00

Sommigen kunnen een waas zien verschijnen op de binnenkant van het masker.

Hoe verhelpen ? 3 mogelijkheden :

 • pas de kracht van uw ademhaling aan want het masker is zo ontworpen dat de luchtstroom die binnenkomt tegen het vizier aanwrijft om deze waas te voorkomen. Een te zwakke ademhaling wrijft niet hard genoeg. Een te sterke ademhaling veroorzaakt het binnendringen van parasieten in de uitgeademde lucht (zeer vochtig) vanuit het onderste gedeelte van het masker naar het bovenste gedeelte, waar de ogen zijn.
 • ofwel kan u een antiwaasproduct uit de handel gebruiken (antifog). Er bestaan ook sprays en doekjes, verkrijgbaar in winkels gespecialiseerd in duikmateriaal of bij uw optieker.
 • Ofwel de binnenkant van het masker behandelen met gewone zeep :
  • de binnenkant van het visier perfect ontvetten met alcohol
  • een fijn laagje zachte zeep (babyzeep bijv.) aanbrengen zonder water en met papieren zakdoek
  • Enkele minuten laten drogen
  • Met enkele droge papieren zakdoekjes het teveel aan zeep wegwrijven
Waarom slechts 25 filters in de startkit ? En nadien ?2020-05-14T11:59:38+02:00

De kit is gebaseerd op een standaard ziekenhuisfilter die zeer efficiënt en zeer zuinig is. Deze wordt geproduceerd in Europa; vandaar de zekerheid van kwaliteit en snelheid van productie. De consumptie in de ziekenhuizen echter is momenteel enorm, vandaar dat de fabrikant vraagt die mondjesmaat te verspreiden. We hebben een afspraak van 25 filters per tandarts in het begin, dit is voldoende voor de tandarts voor 2 maanden.

Nadien zullen nieuwe bestellingen bekeken worden in functie van productiecapaciteit en consumptie in de ziekenhuissector. Voorlopig nog per lot van 25 filters en van zodra mogelijk 100 filters (voldoende voor 1 jaar voor de tandarts).

Tegen dan zal de dagelijkse kost in de orde van 1,5 euro zijn, minder dan een FFP2 masker en dit voor een veel beter en vollediger masker dat ook de ogen beschermt.

Bijkomend chirurgisch masker ten voordele van de patiënt2020-05-14T11:59:38+02:00

Denkt u dat u besmet bent met het Coronavirus, dat u drager bent van het virus maar zonder symptomen ? Dan kan u gemakkelijk een standaardmasker op de uitademingsklep (onder de kin) aansluiten. Plaats die lager dan normaal, in het midden van de klep zelf.

We bieden u deze kit ‘UV-RAYCLEANER‘ aan die gebaseerd is op UVC-technologie en gecertificeerd is voor gebruik in uw tandartsen- en medische praktijken om de omgeving en ook al uw oppervlakken tot op de kleinste vierkante centimeter volledig te desinfecteren. Dit met een absolute zekerheid volledig doeltreffend te zijn zonder dat er speciale handelingen moeten worden verricht en aan een kostprijs van nauwelijks enkele euro’s per maand.

Deze kit ‘UV-RAYCLEANER‘ werd ontwikkeld en gevalideerd zodat u van het volgende kunt genieten:

 • een volledige vernietiging van tot het kleinste levende nano-element (zoals Covid-19 en tot zelfs kleinere)
 • de absolute, repetitieve en foutloze desinfectie van de omgeving EN met inbegrip van al uw oppervlakken, meubelen en vloer
 • geen enkele damp en ook geen opstapeling van chemische residuen door de toepassing van de stralingstechniek
 • een ultrasnelle tijd van tussen 2 tot max. 6 minuten behandeling om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen voor de patiënten
 • een maximale bedrijfszekerheid door inrichtingen die redundant de werking controleren.
 • een totale flexibiliteit om de apparatuur aan te passen aan de opstelling van de praktijk dankzij het verdelen van het stralingsvermogen tussen meerdere vrij beweegbare generatoren
 • geen schaduwzone door stralingsstromen die uit meerdere hoeken komen
 • geen plaatsverlies, geen belemmering, geen interferentie met het werk in de ruimte van de praktijk door het gebruik van muuroppervlakken of het plafond waar ze uit de weg staan
 • een grote zekerheid dat de behandeling doeltreffend is met behulp van een indicator voor een voltooide desinfectie
 • een maximale betrouwbaarheid door de keuze van onderdelen die zich in het verleden reeds hebben bewezen.
 • en ten slotte een kleine investering van € 1.785 of 2.680 zonder btw, zonder onderhoudskosten, d.w.z. een kost van ongeveer € 50 per maand die wordt gerentabiliseerd met de gecertificeerde systematische desinfectie waarvoor de apparatuur zorgt en een zeer merkbare tijdwinst.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Onderhoud, reiniging en onderhoudskosten2020-05-29T10:25:09+02:00

Er is geen enkel bijzonder technisch onderhoud nodig. Want de werking is volledig statisch.

De UV-generatoren worden in de vrije lucht gehouden voor de best mogelijke afkoeling en dit zorgt dat de levensduur niet wordt beperkt. Een beschermend metalen rooster beschermt ze tegen ongewild contact. Ze kunnen eventueel ook elke X maanden worden gereinigd met een doek die wat bevochtigd is met alcohol. Raak hierbij nooit de lamp met uw vingers aan en gebruik geen producten die een laagje op de lamp zouden kunnen achterlaten want dit zal een deel van de straling tegenhouden.

De lampen hebben een levensduur van enkele 9000 uur. We raden aan om de lampen te vervangen na 5000 tot 6000 uur voordat ze beginnen stralingsvermogen te verliezen. Hiermee kan een praktijk bij een vervanging van de lampen na 20 jaar 12 keer 5 minuten 5 keer per week worden behandeld. De onderhoudskosten zijn dus naar schatting ongeveer nul.

Binnendringen van UVC in het materiaal (desinfectie van kledij of maskers)2020-05-29T10:21:50+02:00

De UVC dringen enkel zeer oppervlakkig binnen in het materiaal en worden hierop ook niet weerkaatst. Hun gebruik voor de grondige desinfectie van kledij en maskers is dus niet geschikt.

Desinfectie van interne of gesloten ruimen (laden, dozen, etc.)2020-05-29T10:21:20+02:00

De UVC dringen bijna niets binnen. Maar op gelijkaardige manier dringt een nevel van mogelijk besmette lucht ook niet binnen als deze hiertoe niet wordt gedwongen door een luchtbeweging. Daarom stelt deze vraag zich niet.

Hoe kan het verstoren van de behandeling en de voorbereiding van het lokaal worden voorkomen2020-05-29T10:20:58+02:00

De UVC-stralen worden niet weerkaatst. De aanwezigheid van een voorwerp dat voor schaduwen ten opzichte van oppervlakken kan zorgen moet worden vermeden voordat de behandeling wordt gestart. Dit hangt af van de hoeveelheid generatoren in de kit. De functie ervan is enkel een straling te hebben onder verschillende hoeken of in verschillende richtingen om op natuurlijke wijze elke schaduw in een normale situatie te vermijden.

Het lokaal moet volledig worden gesloten. Geen enkel open raam of deur om de verspreiding van stralen verder dan de strikte ruimte van het lokaal te beperken. Ook om elke luchtstroom te vermijden. Dit voor twee redenen:

 • Vermijden dat de lading van de besmetting in de omgevingslucht zich verplaatst en ontsnapt aan de straling
 • Vermijden dat bladen of andere lichte voorwerpen niet wegvliegen en worden gedetecteerd door de bewegingsdetectoren die het apparaat beveiligen en het in dergelijk geval stoppen.
Respect voor de buurt (openingen, deuren, ramen, etc.)2020-05-29T10:20:32+02:00

Zoals reeds gezegd worden UVC-stralen niet weerkaatst. Een dag op post heeft dus geen belang.

De UVC-stralen gaan ook niet door de ramen. Dus een raam dat uitgeeft op de straat of een tussenschot van de praktijk met glas moeten eventueel worden uitgerust met een ‘matglas’ plakker die elke verspreiding van UVC verder dan de ruimte van het lokaal verhindert tijdens de desinfectie.

Impact van UVC voor uzelf, het milieu of uw apparatuur2020-05-29T10:19:48+02:00

UVC zijn fundamenteel gevaarlijk. Het bewijs is hun toepassing als gevaarlijk germicide. Voor onze huisdieren en onszelf zijn ze uiterst schadelijk voor de huid en de ogen. Daarom is de kit ontwikkeld om bestuurd te worden op afstand met een uitstel/vertraging van de activering om de ruimten niet gehaast te moeten verlaten en sluiten. Bovendien is elke generator uitgerust met twee aanwezigheidsdetectoren met elk een andere techniek om met zekerheid de UVC-straling te stoppen wanneer het lokaal wordt betreden tijdens de desinfectie.

Voor het milieu is er geen enkel specifiek gevaar. Het soort UVC voor deze desinfectiekit is niet alleen de meest doeltreffende als germicide maar produceert helemaal geen ozon in tegenstelling tot bepaalde andere UVC.

Op het einde van de behandeling kan er een specifieke geur zijn bij dit soort ontsmettende behandeling maar deze is altijd licht en gewoonlijk niet onaangenaam tussen alle andere geuren in een tandartsenpraktijk. Bovendien wordt deze zeer gemakkelijk verwijderd door indien gewenst snel het lokaal te ventileren.

Op uw apparatuur kan er zich een vergeling of verharding van bepaalde plastics of polymeren voordoen. Dit gebeurt echter enkel na een lange periode van blootstelling net zoals bij een langere blootstelling aan zonnestralen. Algemeen gezien maken het soort en de kwaliteit van de bestanddelen die worden gebruikt in de tandheelkundige sector deze ‘safe’.

Inrichting voor controle van een voltooide desinfectie (gebruik en behoud)2020-05-29T10:17:40+02:00

We leveren zeer goedkope teststrips om zeer eenvoudig op verschillende plaatsen aan te brengen. Ze wijzigen van kleur naargelang de ontvangen dosis UVC en maken het u mogelijk om ofwel systematisch of af en toe de goede werking van het systeem te controleren.

Ze worden gemakkelijk vele maanden in droge, frisse en donkere omstandigheden en horizontaal bewaard.

In de kit krijgt u de referentieteststrip die reeds vooraf is gekalibreerd. Hiermee kunt u een vergelijkende nauwkeurige beoordeling doen van een gecertificeerde desinfectie van uw oppervlakken.

Bestelling, levering en installatie2020-05-29T10:15:39+02:00

Geef bij de bestelling het leveringsadres en de gegevens voor de facturering op, mochten deze verschillend zijn.

Geef ook aan of u een kit om op te hangen wilt wanneer een te hoog plafond het desinfectievermogen zou verminderen en zo tijdverlies zou betekenen omdat de duur van de bestraling dan langer moet zijn. (plafond van meer dan 2,3 m hoog)

Het plaatsen van de elementen vereist geen enkele bijkomende speciale technische kennis dan het weten hoe een bout moet worden gemonteerd in een plafond, eventueel het regelen van een hangsysteem en het installeren van enkele elektrische aansluitingen. Als u wilt, kunnen wij dit natuurlijk doen.

Aanpassing van de kit aan uw eigen praktijk (beperkingen en optimalisatie)2020-05-29T10:14:47+02:00

De kleine kit van 4 generatoren van 80 W is voorzien voor een tandartsenpraktijk met een oppervlak van maximum 15 m² en de grote kit van 6 generatoren van 80 W voor maximum 40 m². Bij grotere ruimten is het voldoende om twee kits te combineren.

Stuur ons voor de optimale plaatsing van de generatoren een schets van uw lokaal en duid hierop de plaats van de hoofdapparatuur aan. Stuur ons ook een foto vanuit elk van de 4 hoeken van het lokaal. En we doen de studie voor u kosteloos.

Welk UVC-vermogen hebt u nodig ?2020-05-29T10:13:28+02:00

De germicidewerking van UVC wordt al decennia gebruikt door de voedingssector voor het zuiveren bij de productie van voedingsmiddelen.

De nodige stralingsdosis om de DNA- of RNA-keten van bacteriën, virussen, etc. te breken moet meer zijn dan 20 mj/cm². Het is een geaccumuleerde dosis waarbij vermogen en duur worden gecombineerd.

Om wat concreter te worden, laten we vertrekken van een eenvoudig voorbeeld zoals een kubusvormige lege ruimte als deze hieronder. Hier volgen de cijfers uit de sector wat betreft de duur van de minimale straling in functie van het lokaal voor een generator van 60 W die in het midden wordt geplaatst:

20 m² = 30 min     30 m² = 60 min    40 m² = 120 min

U kan zien dat het vermogen van de impact van de straling vermindert in functie van het kwadraat van de afstand. De blootstellingsduur wordt in dezelfde verhouding langer.

In de praktijk moet er ook rekening worden gehouden met

 • de hoek van de straling op het te desinfecteren oppervlak. Het werkelijke vermogen vermindert in functie van de sinus van de hoek. Dus maximaal indien loodrecht op het oppervlak en nul indien parallel. Bijvoorbeeld bij 45° is het vermogensverlies van de impact 30% en bij 60° is het 50%
 • de aanwezigheid van apparatuur met een willekeurige vorm die voor schaduwzones en oppervlakken in alle richtingen zorgt.
 • een periode van versnelde behandeling om beter de opvangcapaciteit te behouden.

Vergeet nooit dat UVC-straling puur directioneel is en dat deze enkel desinfecteert wat de straling in rechte lijn ten opzichte van de UVC-bron raakt

Voor een compacte tandartsenpraktijk in de orde van grootte van 4×4 m zijn er zeker meerdere honderden watts nodig en moeten ze worden verdeeld over meerdere generatoren die idealiter horizontaal op een optimale hoogte moeten worden geplaatst. Dit wordt gewoonlijk gedaan in ziekenhuizen (voorbeeld hieronder) maar kleiner en beperkter dan de grootte van een tandartsenpraktijk. Dus minimum 4 tot 6 generatoren voor een totaal geïnstalleerd vermogen van minimum 300 W tot optimaal 500 W om zo een aanvaardbare behandelingsduur van ongeveer 5 minuten te hebben.

Bij optimalisatie heeft onze kleine kit UV raycleaner een vermogen van 320 W en de standaard kit 480 W

 

Vergelijking tussen UVC-torens en een UVC-plafond (zoals de UV-RAYCLEANER)2020-05-29T10:10:21+02:00

Vergeet nooit dat UVC-straling puur directioneel is en dat deze enkel desinfecteert wat de straling in rechte lijn ten opzichte van de UVC-bron raakt.

UVC-torens

Voordeel

 • Gemakkelijk te installeren door deze eenvoudigweg aan te sluiten op een stopcontact.
 • Kunnen gemakkelijk worden verplaatst naar een ander lokaal

Nadeel

 • Bevinden zich in de doorgangsruimte en moeten vaak worden meegenomen en daarna telkens worden verwijderd
 • Vooral niet zo handig indien gemonteerd op een vaste driepoot. Al heel wat beter indien gemonteerd op een voet met wieltjes
 • Er kan tegen worden gestoten
 • Moeten opnieuw worden geplaatst volgens de toegepaste strategie om de hoeveelheid niet-bestraalde en dus niet-gedesinfecteerde oppervlakken te minimaliseren
 • Zwaardere en tragere installatie naargelang het aantal te gebruiken torens.
 • Het totale vermogen van de straling wordt vanwege hun prijs vaak verdeeld tussen de twee torens en dus met weinig gekruiste straling vanwaar de moeilijkheden om overal te bestralen onder alle hoeken

UVC-plafonds

Voordeel

 • Nemen geen enkele plaats in
 • Boven de bewegingsruimte en dus geen stootgevaar.
 • Geoptimaliseerde plaatsing in functie van de studie van ideale gekruiste straling en de resterende levensduur
 • Zeer belangrijk, het totale vermogen wordt verdeeld over vele generatoren wat voor straling onder vele hoeken zorgt en zo schaduwzones helemaal elimineren.
 • Gemakkelijk om bijkomende generatoren toe te voegen en goed te plaatsen op het centrale controletoestel naargelang de complexiteit van de te desinfecteren plaatsen.
 • Straling die vanuit de hoogte op de oppervlakken neerkomt is loodrechter en heeft dus een grotere doeltreffendheid bij gelijk stralingsvermogen
 • Altijd klaar om onmiddellijk te worden geactiveerd
 • Lichtere fabricatie omdat het moet worden opgehangen voor gebruik maar ook omdat het geen zware voet nodig heeft voor stabiliteit, vandaar een lagere kostprijs voor een gelijkwaardig totaal stralingsvermogen.

Nadeel

 • Er moet een begininstallatie aanwezig zijn
 • Kunnen niet zomaar onmiddellijk worden verplaatst.

Merk op dat in de operatiezaal van een ziekenhuis waar de ontsmetting met UVC systematisch gebeurt er altijd een UVC-plafond is dat wordt geïnstalleerd volgens een zeer klassiek schema.

Voorbeeld :

Verschil tussen de desinfectie van volumes en oppervlakken met UVC of via verneveling2020-05-29T10:05:12+02:00

De twee technieken hebben gemeenschappelijk

 • dat ze evengoed het ruimte als de oppervlakken van het lokaal behandelen.
 • dat er niemand in het lokaal kan zijn wanneer ze werken

De techniek met UVC heeft echter meerdere voordelen ten opzichte van verneveling, namelijk:

 • nergens geen enkel soort chemisch residu.
 • geen onzekerheid over onbehandelde volumes of oppervlakken vanwege een niet volledig controleerbare menging van lucht.
 • geen enkele wijziging van de desinfectieprocedure door mogelijke storende luchtstromen.
 • geen enkele extra perifere besmetting door ‘lekken’ op niet goed afgesloten punten van het lokaal.
 • geen ventilatie na de behandeling nodig om het lokaal te kunnen betreden, daarom:
  • lokaal sneller opnieuw beschikbaar bij normaal gebruik
  • mogelijkheid om indien nodig op elk moment het lokaal te betreden dankzij de sensoren voor aanwezigheidsdetectie die de UVC-straling onmiddellijk stoppen (voor de UVC-systemen die deze veiligheidsvoorziening hebben. Dit is het geval bij de UV raycleaner)
  • mogelijkheid om in een noodgeval de duur in te korten en het lokaal opnieuw te gebruiken zonder een echt gevaar voor het effect van de desinfectie en zonder chemische impact
 • zekerheid van de werking van de desinfectie wanneer de generatoren goed zijn geplaatst
 • betrouwbaarheid door veel minder technisch complexe apparatuur en vooral zonder de fragiliteit die geassocieerd wordt met elke techniek die vloeibare producten gebruikt en voor opstapeling kunnen zorgen.
 • veel redelijkere kostprijs door de minder complexe techniek.
 • veel goedkoper bedrijf want geen verbruik van producten en ook geen onderhoudskosten.
Verschil en complementariteit met een luchtzuiveringssysteem UVC of T-Plasma2020-05-29T10:02:22+02:00

Er bestaan twee soorten luchtreinigers voor een tandartsenpraktijk, de klassieke soort op basis van een gesloten cel UVC met een Hepa-filter, of de nieuwe Plasma-techniek die de helft goedkoper is en geen onderhoud nodig heeft (zie het tabblad ‘luchtreiniger’ op onze website). Beide mengen de lucht van de praktijk om deze te kunnen reinigen en filteren. Voor een lokaal met het maximale volume waarvoor het apparaat is ontwikkeld is er algemeen een uur nodig om de omgeving tot meer dan 99% volledig te desinfecteren. Natuurlijk minder als het apparaat in een kleiner lokaal wordt ingezet.  Wanneer er voortdurend vuile lucht in de omgeving komt, zal er zich een bepaald evenwicht vormen. Naast het desinfecteren van de lucht zal het apparaat ze ook filteren voor elk zwevend partikel. Dit is ook in het bijzonder interessant voor een tandartsenpraktijk waarvan de lucht vooral zo verontreinigd is. Het is zeer belangrijk te weten dat de doeltreffendheid van een dergelijk apparaat sterk wordt beïnvloed door de plaatsing ervan in het lokaal. Ga voor meer informatie hierover naar een bericht op onze Facebook-pagina www.facebook.com/alldigitalindental. Maar het tweede en eigenlijke nut van een luchtreiniger ligt echter bij zijn werking als een magneet die besmette lucht aantrekt om deze van bij u weg te brengen.

Een ontsmettingssysteem met UVC-straling is sterk verschillend. Het kan NIET werken wanneer er personen aanwezig zijn in het lokaal. Het zal dus geen enkele invloed hebben op de verspreiding van de besmetting van de omgevingslucht wanneer u zich tijdens de behandeling net boven de bron bevindt. In bedrijf zal het daarentegen niet enkel elk micro-element in de omgeving uitroeien maar ook op alle oppervlakken die worden gebombardeerd door de straling. Het brengt de algemene gezondheidssituatie van een lokaal voor de volgende patiënt op nul. Het zuivert dus afwisselend met het werk van de tandarts. Naargelang het gebruikte vermogen kan het dit zeer snel doen, in nauwelijks enkele minuten. Een ander verschil is dat het niets filtert.

De twee technieken zijn dus verschillend en voldoende complementair.

Hoe werkt de desinfectie door middel van UVC-stralen met onze kit ‘UV-RAYCLEANER’2020-05-29T09:58:04+02:00

Een bestraling met UVC degradeert de DNA-keten van elk levend micro-element wat leidt tot de vernietiging ervan. Het is het veruit meest gebruikte germicide in de hele voedingssector ‘voor verse producten’ waardoor voedingsmiddelen zonder parasieten kunnen worden aangeboden.

Dit product wordt ook veel gebruikt in de medische sector.

Onze kit ‘UV-RAYCLEANER’ is gebaseerd op dezelfde beproefde technologie. We hebben dit ontwikkeld om het specifiek aan te passen aan een tandartsenpraktijk van tussen 15 en 40 m² en we hebben gezorgd dat het zeer snel en doeltreffend is tussen twee patiënten en een volledig betaalbare prijs heeft.

De verschillende generatoren waaruit de kit bestaat worden op een intelligente manier in de werkplek van de praktijk geplaatst. Omdat straling per definitie een richting heeft, worden ze zodanig geplaatst dat alle stralen samen uiteindelijk elke schaduwzone elimineren.

 

Een dubbele besturing maakt het u mogelijk om de generatoren te activeren voor een duur die optimaal is voor de omvang van het lokaal. En een tijdschakelaar vertraagt het sturen van UVC zodat u op uw gemak het lokaal kunt verlaten.

Veiligheidsvoorzieningen bewaken continu de afwezigheid van personen in het lokaal tijdens de behandeling en anders stoppen ze meteen de straling.

 

 

Adnd biedt u de echte functionele en goedkope oplossing voor AL uw problemen bij het desinfecteren van uw toetsenborden en muizen. Voor zowel conventionele als draagbare pc’s.

 1. Toetsenbord en muis

 • Draadloos toetsenbord en muis, oplaadbaar via USB

 • Universele siliconen toetsenbordcover

 • Steriliseerbaar muismatje

 • Voor draagbare pc’s, siliconen cover met speciaal behandelde zone voor de touchpad

De toetsenborden en muizen zijn zo gebruiksvriendelijk als een normaal toetsenbord of muis met een mechanisch gevoel bij het aanslaan. (Niet te vergelijken met de gekende moeilijkheden bij een glazen of acryl toetsenbord met aanraakknoppen).

De toetsenborden zijn 100% volledig met alle functieknoppen en vooral het apart numeriek toetsenbord.

Ze zijn volledig glad en kunnen zeer snel worden gedesinfecteerd met uw gebruikelijke doekjes.

Het oppervlak van de toetsenborden is een onbeweeglijk vel dat ook kan worden gesteriliseerd in de autoclaaf.

De draadloze toetsenborden en muizen kunnen worden herladen, dus zonder gevaar dat de batterijen leeglopen.

De toetsenbordcover is een vel uit silicone dat alle toetsenborden tot 50 cm breed volledig bedekt. Deze kan zonder probleem van de ene naar de andere kant worden aangebracht om het toetsenbord volledig te isoleren van enige aanraking.  De cover wordt gemakkelijk gedesinfecteerd met uw standaarddoekjes en kan in de autoclaaf worden geplaatst.

Tip: Een toetsenbordcover kan gemakkelijk in twee worden gesneden om een muiscover te worden met dezelfde hygiënische kwaliteiten.

Het muismatje bestaat 100% uit silicone. Dit kan worden gereinigd en gesteriliseerd zoals alle andere producten uit dit medisch gamma. Het wordt gebruikt waar een matje nodig is voor het comfort of nodig is voor een goede werking. Bijvoorbeeld op te transparante of te gladde oppervlakken die de werking van de muis verstoren.

Kortom, we bieden oplossingen voor ALLE scenario’s en behouden hierbij het gebruiksgemak en het arbeidstempo !

Gedetailleerde documentatie

RD-80md : zeer krachtige extraorale aspirator geoptimaliseerd tegen virussen, voor tandheelkundige aerosolen en alles wat uit de mond kan komen waarmee een algemene luchtreiniging van de tandartsenpraktijk wordt gecombineerd

Kom tussen VOORDAT de lucht van uw praktijk besmet wordt.

Hier stellen we u de nieuwe generatie luchtreinigers voor. Naast recyclen van lucht, desinfecteren van elk levend nano-element en het filteren ervan zuigt deze ook het aerosol rechtstreeks bij de bron van de besmetting op.

De aspirator heeft een even sterke filtratiestroom als een klassieke luchtreiniger voor tandartsenpraktijken, nl. 300 m³ per uur. Het apparaat biedt sterkere prestaties dan een ontsmettingssysteem met UVC-germicide of met plasma want het bevat de twee, de ene na de andere in twee opeenvolgende desinfectiefasen. En het bevat een Hepa-filter om de lucht fijn te zuiveren voordat het wordt vrijgelaten in het lokaal.

Deze video toont u hoe het apparaat de besmetting opvangt en u ertegen beschermt. Het is zeer verhelderend !

Deze methode werd wetenschappelijk bestudeerd en meerdere artikels spreken erover als de beste filtermethode tijdens het werk. Lees bijvoorbeeld het artikel van een gerenommeerde universiteitshoogleraar op het vlak van hygiëne (FR) : https://www.information-dentaire.fr/actualites/covid-19-et-gestion-des-arosols-dans-les-cabinets-dentaires/

We stellen u een 100% “medisch” geoptimaliseerd apparaat voor dat perfect is aangepast voor de bestrijding van virussen in de tandartsenpraktijk, en niet zomaar een industriële aspirator, wat al te vaak het geval is.

Een zeer krachtig apparaat dat alles wat uit de mond komt opvangt VOORDAT het wordt gemengd met de lucht van uw praktijk en het trekt de lucht zodanig aan dat het u beschut tegen alles wat uit de mond kan komen.

 • Langdurige filtratie tot 99,97% in 4 progressieve stappen tot 0,3 µm
  • Wasbare voorfilter die opnieuw kan worden gebruikt, wat de kosten doet dalen
  • Dampfilter ter bescherming van de fijne afdichtingsfilters en ter verlenging van hun levensduur
  • Medische HEPA-14-filter (en niet de klassieke industriële HEPA-13-filter)
  • Actief-koolfilter in combinatie met de HEPA-14-filter
 • Kiemdodende, gecertificeerd viruswerende werking via Plasma als enige werkende hoogdebietfilter, zoals bij het aanzuigen van het aerosol
 • Zeer compact (als 2 A4 op de grond) en superstil (enkel 36 dB)
 • Mondsysteem met meerdere bewegende stukken waardoor het 100% kan worden aangepast aan uw werkplek.
 • Koppelstukken en buizen uit ABS en aluminium met lange levensduur
 • Filtervermogen van 310 m³/u waardoor tegelijk de luchtreiniging van het volledige lokaal wordt gegarandeerd
 • Volledig automatisch met continue bewaking van de interne componenten zoals de filters.
 • Draadloze afstandsbediening voor uw gemak en om het apparaat niet te moeten aanraken
 • Mogelijkheid om indien nodig de afzuigkegel snel te vervangen
 • Onovertrefbare verhouding doeltreffendheid/prijs van € 1885

Presentatievideo van de machine:

Gebruiksaanwijzing van de machine. Er bestaat niets eenvoudiger !

Als u dit apparaat verbindt met een plafond voor de ontsmetting van oppervlakken via UVC (raadpleeg het tabblad op deze pagina over de UV-RAYCLEANER), hebt u voor de tandheelkundige sector de twee preventiesystemen die systematisch worden gecombineerd in de operatiezalen van ziekenhuizen. Namelijk een laminaire luchtstroom die de contaminatie verwijdert van het zorgpersoneel tijdens het werk met daarna de germicidebehandeling van de oppervlakken en de ruimten door een UVC-plafond tussen twee operaties.

De combinatie van de aspirator RD-80md en het UVC-plafond UV-RAYCLEANER maakt het u mogelijk hetzelfde kwaliteitsniveau voor gecertificeerde bescherming te bereiken. En dit in uw praktijk. Met een prijs die kan worden aanzien als zeer schappelijk.

Gedetailleerde Documentatie

Een bestelling plaatsen

Go to Top