Hygiëne

EEN COMPLEET AANTAL PRODUCTEN VOOR UW BESCHERMING

Luchtreiniger – met een luchtfiltersysteem TPADie partikels tot 0,0146 µm tegenhoudt! (14,6 nanometer) en bio-elementen vernietigd met een grootte die anti-covid-19 gecertificeerd is

De Q3 stelt het volgende voor :

 • een voorfilter
 • een ‘generator pole’ die de gefilterde partikels positief zal laden
 • vervolgens een kamer geladen tot 20.000-40.000 volt die de virussen en bacteriën doodt
 • daarna een negatief geladen collector die de positieve ladingen opvangt
 • en ten slotte een katalytisch systeem die de geuren filtert.

Werkingsschema :

Deze luchtreiniger maakt het mogelijk om 350 vierkante meter lucht per uur te zuiveren !

Technische specificaties :

 • Toepassingsgebied: 30-40 m² ( = standaard tandheelkundige ruimte)
 • 220 V
 • 55 Watt
 • 10,7 kg
 • 65 × 30,6 × 31,6 cm

Er bestaat ook een model Q7 voor grote open lokalen dat 850 vierkante meter per uur filtert : € 1059 zonder btw

Gedetailleerde documentatie

We bieden u deze kit ‘UV-RAYCLEANER‘ aan die gebaseerd is op UVC-technologie en gecertificeerd is voor gebruik in uw tandartsen- en medische praktijken om de omgeving en ook al uw oppervlakken tot op de kleinste vierkante centimeter volledig te desinfecteren. Dit met een absolute zekerheid volledig doeltreffend te zijn zonder dat er speciale handelingen moeten worden verricht en aan een kostprijs van nauwelijks enkele euro’s per maand.

Deze kit ‘UV-RAYCLEANER‘ werd ontwikkeld en gevalideerd zodat u van het volgende kunt genieten:

 • een volledige vernietiging van tot het kleinste levende nano-element (zoals Covid-19 en tot zelfs kleinere)
 • de absolute, repetitieve en foutloze desinfectie van de omgeving EN met inbegrip van al uw oppervlakken, meubelen en vloer
 • geen enkele damp en ook geen opstapeling van chemische residuen door de toepassing van de stralingstechniek
 • een ultrasnelle tijd van tussen 2 tot max. 6 minuten behandeling om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen voor de patiënten
 • een maximale bedrijfszekerheid door inrichtingen die redundant de werking controleren.
 • een totale flexibiliteit om de apparatuur aan te passen aan de opstelling van de praktijk dankzij het verdelen van het stralingsvermogen tussen meerdere vrij beweegbare generatoren
 • geen schaduwzone door stralingsstromen die uit meerdere hoeken komen
 • geen plaatsverlies, geen belemmering, geen interferentie met het werk in de ruimte van de praktijk door het gebruik van muuroppervlakken of het plafond waar ze uit de weg staan
 • een grote zekerheid dat de behandeling doeltreffend is met behulp van een indicator voor een voltooide desinfectie
 • een maximale betrouwbaarheid door de keuze van onderdelen die zich in het verleden reeds hebben bewezen.
 • en ten slotte een kleine investering van € 1.785 of 2.680 zonder btw, zonder onderhoudskosten, d.w.z. een kost van ongeveer € 50 per maand die wordt gerentabiliseerd met de gecertificeerde systematische desinfectie waarvoor de apparatuur zorgt en een zeer merkbare tijdwinst.

Vragen & Antwoorden

En construction

Samen met een universitair onderzoeksteam en de ziekenhuizen hebben wij een integrale bescherming voor het gezicht ontwikkeld (anti-Covid-19) dat zowel mond, neus EN ogen beschermt.

Het principe van de integrale gezichtsbescherming anti-Covid-19 voor tandartsen is zichtbaar op het schema hieronder :

 • een speciaal duikmasker Subea Easybreath van Decathlon
 • een speciale adapter tussen het masker en de filter die een ademhalingsflux in één richting mogelijk maakt
 • een dubbele adapter om 2 filters parallel te gebruiken
 • 1 of 2 chirurgische filters, “absoluut” electrostatisch, die regelmatig vervangen kunnen worden

De eigenschappen van deze integrale gezichtsbescherming specifiek voor de tandarts zijn :

 • Hermetische afsluiting van het gezicht, inclusief mond, neus en ogen, waardoor aanraking van het gezicht, zelfs onbewust, onmogelijk wordt
 • Ultrahoge efficiënte filter van 99,9 % beter dan deze van een FFP2 masker (95%) en zelfs beter dan een FFP3 masker (99,5 %)
 • Betere dichtheid dan een FFP2 masker (8%), zelfs dan een FFP3 masker (2%) gezien de basisfunctie als snorkelbril
 • Zeer groot gezichtsveld dankzij het panoramisch vizier van dit innovatieve masker
 • Controle van de ademhalingsflux die afgeleid wordt zodat de filter droog blijft met volgende voordelen :
  1. comfortabele ademhaling de hele dag lang
  2. verlenging van de effectieve duur van de filter (heel belangrijk nu)

Zie hierover onze Facebookpagina (FR) : www.facebook.com/alldigitalindental

 • Lage kostprijs door de belangrijkste basisstukken : een standaard duikmasker en standaardfilters van hoge kwaliteit voor de ziekenhuissector

De validering van dit masker, veel efficiënter dan een FFP2 masker, werd “in vitro” gerealiseerd in het ziekenhuismilieu.

3 positieve punten bij het langdurig dragen  :

 • draagcomfort zowel wat betreft druk als gewicht
 • gemak van ademen door de filterende cel
 • geen gezichtsbeperking door bijv. damp

Beschrijving van de totale gezichtsbescherming anti-Covid-19 voor tandartsen

Basiskit bevat:

 • 25 steriele filters voor 50 werkdagen
 • een adapter tussen masker en filter
 • dubbele adapter om 2 filters te plaatsen in sommige gevallen (zie opmerking m.b.t. filters)

Er zijn 3 versies van de kit verkrijgbaar :

 • zonder masker voor tandartsen die er al een hebben : 104 euro, excl btw, incl. levering
 • masker Large : 128 euro, excl btw, incl. levering
 • masker Medium : 128 euro, excl btw, incl. leverin

Hoe bestellen ?

 1. Geef de maat door die u bepaalt aan de hand van de beschreven procedure “vragen en antwoorden” hieronder.
 2. Ga naar onze Facebookpagina facebook.com/alldigitalindental, waar u leest
 • hoeveel onderdelen beschikbaar zijn
 • hoeveel filters geleverd worden bij de startkit en nadien bij een nieuwe bestelling
 • alles wat betreft de evolutie van het materiaal, kostprijs en bestellingsprocedures
 1. indien op dit ogenblik geen andere info voor andere procedure, ga naar https://adnd.eu/contact/

En bezorg ons volgende info :

 • het aantal gewenste kits per maat volgens het aantal tandartsen in uw praktijk
 • leveringsadres
 • facturatiegegevens

Alle partijen betrokken bij het op punt stellen en de verkoop van dit masker dringen aan op uitsluitend professioneel gebruik en slechts 1 kit per persoon. Dit om de productielijnen en de bevoorrading niet extra te belasten, gezien de grote vraag.

Beschikbaarheid van Decathlon Easybreath-masker anti-Covid-19 voor tandartsen

Ter info : Decathlon heeft de verkoop van dit model masker stopgezet, ook op de website, om de stock volledig ter beschikking te laten van de medische sector.

Wij kregen de toestemming van de professionele cel van Decathlon om partijen maskers te kopen voor de dentale sector.

We vernemen dat andere medische sectoren, naast ziekenhuizen en paramedici, ook interesse hebben voor dit masker.

Decathlon vreest dat ze waarschijnlijk niet aan de volledige vraag zullen kunnen tegemoetkomen.

Vandaar 2 belangrijke opmerkingen :

 • Ons werd gevraagd onze verantwoordelijkheid te nemen en geen maskers voor niet-tandarts gebruik te leveren. Wil correct zijn en het spel meespelen ? Bestel enkel wat u nodig heeft.
 • Decathlon zal pro rata de vraag en de beschikbare stock leveren, na prioriteit aan de ziekenhuissector. Aangezien ze zich verwachten aan een stijging van de vraag, stellen wij voor te anticiperen op uw heropstart en u zo snel mogelijk te bevoorraden.

Ga naar www.facebook.com/alldigitalindental (FR) om op de situatie op de voet te volgen.

Opmerking over de filters :

De filterfabrikant is Europees en draait momenteel aan 140% van zijn maximale productieritme door de grote vraag van de ziekenhuissector.

Net zoals Decathlon zijn ze niet georganiseerd voor de detailhandel.

Daarbij komt dat het conditioneren van filters in grote hoeveelheden voor de ziekenhuizen momenteel problemen geeft. De evolutie van deze situatie kan u volgen op onze Facebookpagina; op die manier blijft u op de hoogte van de inhoud van de startkit en bijkomende bestellingen.

Over adapter en koppelstuk

Met de standaardadapter geleverd bij de startkit kan een filter op het masker gemonteerd worden. Het ademhalingscomfort met 1 filter werd als voldoende bevonden in Hospitaal Saint-Pierre, bij een gemiddelde inspanning met spirometer.

Het is mogelijk dat sommige tandartsen, hetzij met beperkte ademhaling, hetzij met heel sterke ademhaling, na enige tijd dragen van het masker, een zekere moeheid ondervinden om te ademen door de filter. In dat geval kan de dubbele adapter gebruikt worden waardoor 2 filters terzelfdertijd op het masker kunnen aangesloten worden.

Natuurlijk verhoogt dit het verbruik van filters, wat juist nu problematisch is (zie Facebookpagina). Gebruik deze dubbele adapter dan ook enkel na voldoende uw ademhalingscomfort getest te hebben met 1 filter in deze periode van pandemie; dit om overconsumptie te vermijden.

Vragen & Antwoorden

En construction

Adnd biedt u de echte functionele en goedkope oplossing voor AL uw problemen bij het desinfecteren van uw toetsenborden en muizen. Voor zowel conventionele als draagbare pc’s.

 • Toetsenbord en muis
 • Draadloos toetsenbord en muis, oplaadbaar via USB
 • Universele siliconen toetsenbordcover
 • Steriliseerbaar muismatje
 • Voor draagbare pc’s, siliconen cover met speciaal behandelde zone voor de touchpad

De toetsenborden en muizen zijn zo gebruiksvriendelijk als een normaal toetsenbord of muis met een mechanisch gevoel bij het aanslaan. (Niet te vergelijken met de gekende moeilijkheden bij een glazen of acryl toetsenbord met aanraakknoppen).

De toetsenborden zijn 100% volledig met alle functieknoppen en vooral het apart numeriek toetsenbord.

Ze zijn volledig glad en kunnen zeer snel worden gedesinfecteerd met uw gebruikelijke doekjes.

Het oppervlak van de toetsenborden is een onbeweeglijk vel dat ook kan worden gesteriliseerd in de autoclaaf.

De draadloze toetsenborden en muizen kunnen worden herladen, dus zonder gevaar dat de batterijen leeglopen.

De toetsenbordcover is een vel uit silicone dat alle toetsenborden tot 50 cm breed volledig bedekt. Deze kan zonder probleem van de ene naar de andere kant worden aangebracht om het toetsenbord volledig te isoleren van enige aanraking.  De cover wordt gemakkelijk gedesinfecteerd met uw standaarddoekjes en kan in de autoclaaf worden geplaatst.

Tip: Een toetsenbordcover kan gemakkelijk in twee worden gesneden om een muiscover te worden met dezelfde hygiënische kwaliteiten.

Het muismatje bestaat 100% uit silicone. Dit kan worden gereinigd en gesteriliseerd zoals alle andere producten uit dit medisch gamma. Het wordt gebruikt waar een matje nodig is voor het comfort of nodig is voor een goede werking. Bijvoorbeeld op te transparante of te gladde oppervlakken die de werking van de muis verstoren.

Kortom, we bieden oplossingen voor ALLE scenario’s en behouden hierbij het gebruiksgemak en het arbeidstempo !

Gedetailleerde documentatie

RD-80md : zeer krachtige extraorale aspirator geoptimaliseerd tegen virussen, voor tandheelkundige aerosolen en alles wat uit de mond kan komen waarmee een algemene luchtreiniging van de tandartsenpraktijk wordt gecombineerd

Kom tussen VOORDAT de lucht van uw praktijk besmet wordt.

Hier stellen we u de nieuwe generatie luchtreinigers voor. Naast recyclen van lucht, desinfecteren van elk levend nano-element en het filteren ervan zuigt deze ook het aerosol rechtstreeks bij de bron van de besmetting op.

De aspirator heeft een even sterke filtratiestroom als een klassieke luchtreiniger voor tandartsenpraktijken, nl. 300 m³ per uur. Het apparaat biedt sterkere prestaties dan een ontsmettingssysteem met UVC-germicide of met plasma want het bevat de twee, de ene na de andere in twee opeenvolgende desinfectiefasen. En het bevat een Hepa-filter om de lucht fijn te zuiveren voordat het wordt vrijgelaten in het lokaal.

Deze video toont u hoe het apparaat de besmetting opvangt en u ertegen beschermt. Het is zeer verhelderend !

Deze methode werd wetenschappelijk bestudeerd en meerdere artikels spreken erover als de beste filtermethode tijdens het werk. Lees bijvoorbeeld het artikel van een gerenommeerde universiteitshoogleraar op het vlak van hygiëne (FR) : https://www.information-dentaire.fr/actualites/covid-19-et-gestion-des-arosols-dans-les-cabinets-dentaires/

We stellen u een 100% “medisch” geoptimaliseerd apparaat voor dat perfect is aangepast voor de bestrijding van virussen in de tandartsenpraktijk, en niet zomaar een industriële aspirator, wat al te vaak het geval is.

Een zeer krachtig apparaat dat alles wat uit de mond komt opvangt VOORDAT het wordt gemengd met de lucht van uw praktijk en het trekt de lucht zodanig aan dat het u beschut tegen alles wat uit de mond kan komen.

 • Langdurige filtratie tot 99,97% in 4 progressieve stappen tot 0,3 µm
  • Wasbare voorfilter die opnieuw kan worden gebruikt, wat de kosten doet dalen
  • Dampfilter ter bescherming van de fijne afdichtingsfilters en ter verlenging van hun levensduur
  • Medische HEPA-14-filter (en niet de klassieke industriële HEPA-13-filter)
  • Actief-koolfilter in combinatie met de HEPA-14-filter
 • Kiemdodende, gecertificeerd viruswerende werking via Plasma als enige werkende hoogdebietfilter, zoals bij het aanzuigen van het aerosol
 • Zeer compact (als 2 A4 op de grond) en superstil (enkel 36 dB)
 • Mondsysteem met meerdere bewegende stukken waardoor het 100% kan worden aangepast aan uw werkplek.
 • Koppelstukken en buizen uit ABS en aluminium met lange levensduur
 • Filtervermogen van 310 m³/u waardoor tegelijk de luchtreiniging van het volledige lokaal wordt gegarandeerd
 • Volledig automatisch met continue bewaking van de interne componenten zoals de filters.
 • Draadloze afstandsbediening voor uw gemak en om het apparaat niet te moeten aanraken
 • Mogelijkheid om indien nodig de afzuigkegel snel te vervangen
 • Onovertrefbare verhouding doeltreffendheid/prijs van € 1885

Presentatievideo van de machine:

Gebruiksaanwijzing van de machine. Er bestaat niets eenvoudiger !

Als u dit apparaat verbindt met een plafond voor de ontsmetting van oppervlakken via UVC (raadpleeg het tabblad op deze pagina over de UV-RAYCLEANER), hebt u voor de tandheelkundige sector de twee preventiesystemen die systematisch worden gecombineerd in de operatiezalen van ziekenhuizen. Namelijk een laminaire luchtstroom die de contaminatie verwijdert van het zorgpersoneel tijdens het werk met daarna de germicidebehandeling van de oppervlakken en de ruimten door een UVC-plafond tussen twee operaties.

De combinatie van de aspirator RD-80md en het UVC-plafond UV-RAYCLEANER maakt het u mogelijk hetzelfde kwaliteitsniveau voor gecertificeerde bescherming te bereiken. En dit in uw praktijk. Met een prijs die kan worden aanzien als zeer schappelijk.

Gedetailleerde Documentatie
Vind al onze aanbiedingen op Facebook ! (FR)
Een bestelling plaatsen